โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ม้วน บำรุงศิลป์)
เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกวิชาช่าง ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 2 ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม 2558 เปิดเรียน 1 กันยายน 2558
สมัครออนไลน์ได้ที่ www.bmatraining.ac.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์